Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

 HUYỆN ỦY
 
* THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 
- Bí thư Huyện ủy
Kbot.jpg.png

Đ/c K’ Bốt
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy
Điện thoại: 0913406938
 
 
 
- Phó Bí thư Huyện ủy
 
 
VŨ MINH KHÔI.jpg


Đ/c Vũ Minh Khôi
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0905142652
ĐIỂU PANG.jpg


Đ/c Điểu Pang
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0944806677
NGUYỄN NGỌC LONG.png


Đ/c Nguyễn Ngọc Long
Chức vụ: Phó Bí thư
Điện thoại: 0932041102
 
 
 
 
* DANH SÁCH CÁC BAN ĐẢNG HUYỆN ỦY​
 
 
 
 
 
Stt Họ và Tên Chức vụ Điện thoại

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
 
1 Nguyễn Thành Tuân Chánh Văn phòng HU 0984747151
2 Hoàng Hoa Thám Phó Chánh VP HU 0978292697
3 Chu Văn Năm Cơ yếu 0905760882

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY
 
1 Nguyễn Tiến Chương Trưởng ban 0984926277
2 Lê Văn Quý Phó Trưởng ban 0905015575

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 
1 Võ Thị Thanh Xuân Trưởng ban 0978292780
2 Lê Công Tuấn Phó Ban Tuyên giáo  

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 
1 Phạm Ngọc Kha Chủ nhiệm 05013646671
2 Đặng Văn Ngôn Phó chủ nhiệm

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 
1 Phan Văn Toàn Trưởng ban 0972584334
 
 
 
 
 
 
 
* DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
 
​ 
Stt Họ và tên Chức vụ
1 Trần Đình Mạnh Bí thư
2 Vũ Minh Khôi Phó bí thư thường trực
3 Vũ Tá Long Phó bí thư
4 Nguyễn Ngọc Long Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện
5 Điểu Pang Chủ tịch HĐND huyện
6 Nguyễn Hữu Huân Phó chủ tịch UBND huyện
7 Hoàng Viết Chấn Phó chủ tịch UBND huyện
8 Lê Bá Hợp Chánh văn phòng Huyện ủy
9 Dương Văn Tâm  
Trưởng ban Tổ chức
10 Trần Minh Chính Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
11 Trần Bình Đẳng Trưởng ban Tuyên giáo
12 Phan Văn Toàn Trưởng ban Dân vận
13 Nguyễn Văn Thịnh Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị
14 Võ Thị Thanh Xuân Chủ tịch MTTQVN huyện
15 Nguyễn Văn Anh Bí thư Huyện đoàn
16 Đoàn Thị Lụa Chủ tịch Hội phụ nữ
17 Nguyễn Đình Thi Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện
18 Hồ Bá Bằng Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện
19 Nguyễn Tiến Chương Trưởng phòng Nội vụ
20 Hoàng Tuấn Khang Phó trưởng phòng Tư pháp
21 Trần Viết Cự Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
22 Trương Đức Tuấn Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng
23 Nguyễn Ngọc Quyền Trưởng phòng NNPT &NT
24 Đinh Hồng Tiếng Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự huyện
25 Lê Xuân Hà Trưởng Công an huyện
26 Nguyễn Xuân Đan Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
27 Phan Xuân Thạch Trưởng phòng Văn hóa Thông tin
28 Điểu Plưu Phó ban Dân vận
29 Y Thái Phó ban Dân vận
30 Điểu Srang Phó bí thư xã Quảng Tân
31 Đoàn Hồng Quân Chủ tịch UBND xã Quảng Trực
32 Phạm Ngọc Kha Phó chủ tịch HĐND huyện
33 Đỗ Ngọc Ảnh Giám đốc Bệnh viện huyện
34 Trần Quang Trung Phó trưởng Công an huyện
35 Nguyễn Thành Tuân Chủ tịch UBND xã Đăk R'Tih
36 Điểu Phi Á Bí thư xã Quảng Tâm
37 Trịnh Trọng Thành Bí thư xã Đăk Ngo
38 Đào Xuân Hạnh Bí thư xã Đăk Buk So
39 Trần Văn Thắng Chủ tịch Hội nông dân
40 Nguyễn Hồng Chương Chánh án Tòa án nhân dân
 
 
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN​
 
 
* THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
 
- Chủ tịch​ HĐND huyện
 
 
VŨ MINH KHÔI.jpg

Đ/c Vũ Minh Khôi
Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0905142652
 
 
- Phó Chủ tịch HĐND huyện
 
TRẦN BÌNH ĐẲNG.png


Đ/c Trần Bình Đẳng
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: Chưa có
HỒ BÁ BẰNG.jpg


Đ/c Hồ Bá Bằng
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0905122127
 
 

 
 
 
 
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN​
 
 
* THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 
- Chủ tịch UBND huyện
 
 
NGUYỄN NGỌC LONG.png


Đ/c Nguyễn Ngọc Long
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0932041102
 
 
 
* Phân công nhiệm vụ:


- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động của UBND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
+ Công tác nội chính: quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa,…
+ Công tác ngoại vụ, biên giới;
+ Công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quản lý đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh;
+ Công tác nội vụ và cải cách hành chính (tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước, công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng, chính sách kỷ luật cán bộ, công chức); quản lý địa giới hành chính;
+ Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; Công tác kế hoạch, tài chính, ngân sách;
+ Công tác thông tin truyền thông, báo chí phát thanh truyền hình;
+ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình dự án thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên một số lĩnh vực;
+ Giữ mối liên hệ với UBND tỉnh và các Sở, Ngành của tỉnh;
 ​
 
- Phó Chủ tịch UBND huyện
 
NGUYỄN HỮU HUÂN.jpg

 
Đ/c Nguyễn Hữu Huân
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0982777296
 
 
* Phân công nhiệm vụ:
 
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
+ Công tác thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy lợi;
+ Công tác khoa học công nghệ; Công tác quản lý kinh tế hợp tác, kinh tế hợp tác xã của huyện;
+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
+ Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác trên một số lĩnh vực phụ trách;
+ Công tác văn hóa, thể thao, du lịch; Công tác giáo dục và đào tạo;
+ Công tác y tế, lao động, thương binh và xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em;
+ Công tác dân tộc, tôn giáo, vì sự tiến bộ của phụ nữ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.​

 
 
Đ/c Trần Viết Cự
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0975241111
 
* Phân công nhiệm vụ:
 
- Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền giải quyết một số công việc của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
+ Công tác công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải;
+ Công tác xây dựng cơ bản; Công tác thương mại dịch vụ;
+ Công tác cơ sở hạ tầng đô thị, điện lực, hạ tầng thông tin truyền thông;
+ Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách;
+ Công tác giải phóng mặt bằng theo lĩnh vực phụ trách;
+ Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;
+ Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
+ Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của huyện và theo dõi, chỉ đạo công tác trên một số lĩnh vực phụ trách;
+ Phụ trách Văn phòng HĐND-UBND huyện;
+ Phụ trách công tác tín dụng;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.​

 
 
* DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ
 
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Văn phòng HĐND – UBDN huyện
1 Nguyễn Ngọc Minh Chánh VP 0984747116
2 Phan Văn Hào Phó Chánh VP 0935113299
Phòng Tài chính – Kế hoạch
1 Trần Vĩnh Phú Trưởng phòng 05013.646699
2 Trần Thị Phụng Phó Trưởng phòng 05013.646699
3 Trần Bá Liệu Phó Trưởng phòng 05013.646699
4 Nguyễn Hữu Lực Phó Trưởng phòng 05013.646699
Phòng Nội Vụ
1 Điểu Hùng Trưởng phòng 05013646684
2 Lê Đình Nam Phó Trưởng phòng 05013646684
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng 05013.646.782
2 Nguyễn Thị Gấm Phó Trưởng phòng 05013.646.782
3 Nguyễn Ngọc Lượng Phó Trưởng phòng 05013.646.782
Thanh Tra huyện
1 Hoàng Ngọc Thức Chánh Thanh tra 05013.646685
Phòng Y tế
1 Huỳnh Ngọc Tuấn Trưởng phòng 05013.646682
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Trần Trương Mạnh Hoài Trưởng phòng 05013.646675
2 Phạm Quốc Trọng Phó Trưởng phòng 05013.646675
3 Võ Thị Huận Phó Trưởng phòng 05013.646675
Phòng Dân tộc
1 Phạm Thị Phượng Trưởng phòng 05013.646.882
2 Ngô Tiến Hoá Phó Trưởng phòng 05013.646.882
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Đặng Văn Cương Phó Trưởng phòng 05013.646.680
2 Kiều Quý Diện Phó Trưởng phòng 05013.646.680
3 Lang Văn Khang Phó Trưởng phòng 05013.646.680
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Nguyễn Duy Tân Trưởng phòng 05013.646.690
2 Nguyễn Hữu Sơn Phó Trưởng phòng 05013.646.690
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Huỳnh Văn Cho P. Trưởng phòng 05013.646683
Phòng Tư Pháp
1 Trịnh Trọng Thành Trưởng phòng 05013.646.693
Phòng Văn hóa – Thông tin
1 Phan Xuân Thạch Trưởng phòng 05013.707.594
2 Phan Viết Việt Phó Trưởng phòng 05013.707.594