Chủ nhật, 24/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ ĐĂKRTIH

Hồng Hoa Chia sẻ:

Sáng ngày 22/3/2022, đoàn công tác của BTV huyện ủy về làm việc với xã ĐăkRTih. Đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc lãnh đạo Đảng ủy xã ĐăkRTih đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 2 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Theo đó, năm 2021, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Kinh tế – xã hội của xã tiếp tục ổn định và phát triển: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 241 tỷ đồng. Thu nhập bình quân hơn 22 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích cây trồng ước đạt gần 12.000ha. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã được duy trì, vận hành tốt, đảm bảo nguồn nưới tưới phục vụ sản xuất của bà con nông dân. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện, đến nay, xã ĐăkRTih đạt 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn được chăm lo. Trong công tác xây dựng Đảng luôn được tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở đảng; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những sai phạm. Trong những tháng cuối năm 2022, Đảng ủy xã ĐăkRTih tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục huy động các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí do chính người dân thực hiện như: thu nhập, giảm nghèo, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm,…Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tăng cường công tác quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ và nêu các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh,

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Ẩn – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCH Đảng bộ, HĐND – UBND, các tổ chức chính trị – xã hội xã ĐăkRTih thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covd-19 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại bon BuKoh. Về hỗ trợ vốn cho hộ nghèo huyện sẽ làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội huyện để có nguồn vốn hỗ trợ cho nhân dân…/.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)