Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

BIÊN LAI ĐIỆN TỬ BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sao Mai Chia sẻ:

Thuận tiện, giảm chi phí, rút ngắn thời gian, công khai minh bạch… là những lợi ích khi sử dụng biên lai điện tử để thực hiện thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tuy Đức. Đây là đề tài sáng kiến nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng.

Trước đây, mỗi khi phát sinh giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND huyện Tuy Đức, việc thực hiện thu phí, lệ phí phải thực hiện bằng biên lai do Cơ quan Thuế phát hành. Để hoàn thành được 1 giao dịch truyền thống như vậy, cần trải qua nhiều khâu, nhiều bước rườm rà, phức tạp, với các công đoạn.

Theo đó, công chức văn phòng phải có giấy giới thiệu của đơn vị và mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân đến Chi cục Thuế huyện mua biên lai về nhập vào kho theo quy định; xuất kho, bàn giao biên lai cho công chức một cửa thực hiện giải quyết TTHC có thu phí, lệ phí quản lý. Tiếp theo, công chức một cửa thực hiện xuất biên lai giấy hoặc tem biên lai (lĩnh vực chứng thực) cho công dân đến giao dịch. Trong quá trình xuất biên lai giấy, nếu viết sai thông tin sẽ phải hủy và viết lại biên lai mới mất rất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, hằng tháng, quý, công chức một cửa cũng như công chức văn phòng phải thực hiện kiểm kê biên lai giấy (hoặc tem biên lai) đã sử dụng để lập báo cáo thống kê, đối chiếu, kiểm tra từng biên lai đã sử dụng, lập báo cáo chung, nộp phí lệ phí theo quy định và báo cáo Chi cục Thuế về tình hình sử dụng biên lai. Khi báo cáo Chi cục Thuế, công chức văn phòng phải mang theo quyển biên lai giấy kèm theo để kiểm tra…

Chuỗi hoạt động trên làm mất nhiều thời gian và công sức của những người liên quan. Không những vậy, thời gian để thực hiện phát hành một hóa đơn mất khoảng 7-10 phút, chưa kể biên lai giấy dễ bị hỏng, mất trong quá trình bảo quản, lưu trữ, cũng như việc tổng hợp báo cáo biên lai mất nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn.

Tuy nhiên, quy trình rườm rà này đã thay đổi kể từ khi sáng kiến “Sử dụng biên lai điện tử để thực hiện việc thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Tuy Đức được áp dụng. Cụ thể, khi sử dụng biên lai điện tử, công chức bộ phận một cửa chỉ cần truy cập vào trang web của ngành Thuế, đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp và điền thông tin của tổ chức, công dân, nội dung giao dịch, số tiền phí, lệ phí rồi in biên lai đưa cho người đến giao dịch. Như vậy, chỉ cần 2 bước xử lý trên phần mềm, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã xuất biên lai và giao cho công dân. Mọi thông tin, số lượng giao dịch… đều được lưu trên phần mềm máy tính nên khi lập báo cáo hằng tháng hoặc quý, công chức bộ phận một cửa hay công chức văn phòng đều dễ dàng truy xuất, đối chiếu để báo cáo.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, việc sử dụng biên lai điện tử để thực hiện thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết TTHC do UBND huyện Tuy Đức phối hợp với Trung tâm Kinh doanh VNPT Đăk Nông triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Có thể nói, sáng kiến sử dụng biên lai điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Tuy Đức đã góp phần cụ thể hóa về Chương trình chuyển đổi số tỉnh, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Sáng kiến đã góp phần tích cực đẩy mạnh công tác CCHC hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, đặc biệt trong công tác thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Từ những hiệu quả đã được chứng minh trong thực tế, việc sử dụng biên lai điện tử có thể được xem xét áp dụng rộng rãi ở xã, trên địa bàn huyện Tuy Đức cũng như ở các địa phương khác./.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)