image banner
HUYỆN TUY ĐỨC TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Lượt xem: 172
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn giúp các cơ quan nhà nước giải quyết công việc một cách nhanh chóng, khoa học, tăng tính minh bạch, công khai và nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tránh sự phiền hà, nhũng nhiễu của công chức thực thi công vụ.
      Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:
      1. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
      2. Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.
      Theo đó, thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, ban, ngành, địa phương; UBND huyện Tuy Đức Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện về việc thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức. Để nâng cao tỷ lệ, chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức đi lại của người dân và doanh nghiệp.
        Tính đến tháng 8/ 2023, huyện Tuy Đức cung cấp tổng 201 TTHC, trong đó 124 TTHC toàn trình, 77 TTHC một phần. Cấp xã tổng 117 TTHC, trong đó 52 TTHC toàn trình, 65 TTHC một phần.
       Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân về Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông (có Danh mục kèm theo). Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhân; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Địa chỉ truy cập:https://dichvucong.daknong.gov.vn/).
       Theo đó, UBND các xã Niêm yết công khai Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND huyện về việc thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức và các thủ tục hành chính giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến tại UBND xã theo Thông báo số 203/TB-UBND, ngày 7/8/2023 của UBND huyện về danh mục TTHC cung cấp trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền của UBND huyện Tuy Đức; Tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội (qua zalo, facebook...) và trên hệ thống truyền thanh của xã để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến.

 


Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học và văn bản

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Đức đang hướng dẫn người dân

Anh-tin-bai

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Quảng Tâm

Anh-tin-bai

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Đăk Ngo

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em và văn bản

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Đăk RTih

Anh-tin-bai

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Quảng Trực

Anh-tin-bai

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Đăk Buk So

Anh-tin-bai

Cán bộ Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã Quảng Tân

Tin, ảnh: Sao Mai

 

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Đắk Nông 25° - 26° icon
image advertisement
image
imageimage
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1