Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thời gian qua, Chi cục thuế ĐăkR Lấp – Tuy Đức thường xuyên triển khai các giải pháp nhằm tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
Với phương châm “lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách”, thời gian qua, Chi Cục Thuế Đăkr Lấp – Tuy Đức đã tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế hiện đại, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế…; thường xuyên kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính về thuế để đề xuất thay đổi hoặc xoá bỏ những thủ tục không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Theo đó Chi Cục Thuế Đăk R Lấp – Tuy Đức đã triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử, đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Việc triển khai các ứng dụng thuế điện tử đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian đi lại nộp hồ sơ, tiền thuế; thông tin khai, nộp thuế của doanh nghiệp được lưu trên hệ thống của cơ quan thuế có thể tra cứu lại dễ dàng giúp giảm chi phí quản lý; doanh nghiệp cũng không phải cung cấp lại thông tin cho cơ quan quản lý đối với những hồ sơ điện tử đã nộp tới cơ quan thuế. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và các thủ tục khác về thuế được ngành Thuế thực hiện nhanh gọn, trả kết quả đúng thời gian quy định, qua đó đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế. Số hồ sơ nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa Cục Thuế chiếm tỷ lệ thấp và giảm dần vì ngày càng có nhiều người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan thuế. Cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, Chi cục Thuế ĐăkR Lấp – Tuy Đức đã chủ động và thường xuyên rà soát các thủ tục, quy trình nghiệp vụ bảo đảm cho việc triển khai tại cơ sở đúng quy định, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời, giảm thiểu phiền hà, ách tắc trong quản lý thuế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được công bố và đăng tải công khai, đa dạng dưới nhiều hình thức: Tại bộ phận một cửa của cơ quan Thuế, trang thông tin điện tử Cục Thuế, trang Fanpage, Zalo Cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin để thực hiện và kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Thuế.


Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, Chi cục thuế ĐăkR Lấp – Tuy Đức đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, ngành Thuế luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)