Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá bầu cử ở Việt Nam

Hồng Hoa Chia sẻ:

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã trở thành sự kiện chính trị lớn của đất nước thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chế độ ta.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thế nhưng, đi ngược lại với tinh thần đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là “thời cơ” để chống phá. Họ tung lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta và bôi nhọ danh dự một số đồng chí lãnh đạo của Đảng. Họ phát tán nhiều tài liệu kích động phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là “hình thức”. Chúng ta không lạ lẫm gì cái trò “phá rối”, “chọc gậy bánh xe” của những kẻ tự cho mình là người có “trách nhiệm” với dân, với nước. Việc họ hô hào, ủng hộ ai đó “tự ứng cử” không nhằm tham gia cuộc bầu cử với ý thức trách nhiệm của một công dân, đem đức độ, tài năng phục vụ cho sự phát triển của đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà chỉ với mục tiêu duy nhất là gây rối, kích động người dân “tẩy chay”, phá hoại cuộc bầu cử mà thôi. Theo họ, việc tự ứng cử là nhằm “thực thi quyền ứng cử của mình, để phá bỏ “các thủ tục”, “mưu mẹo phi dân chủ” được thiết kế trong các khâu của quy định hiện hành như hội nghị cử tri…”. Thực tế cho thấy, tất cả những điều họ tung trên không gian mạng không có gì khác, chỉ nhằm xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta nói chung, Hiến pháp, pháp luật, Quy chế bầu cử của Nhà nước ta nói riêng. Và mục tiêu cụ thể của họ là làm nhiễu loạn cuộc bầu cử sắp tới, xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Thật nực cười cho những kẻ tự hợm mình là thông thái, hiểu biết về pháp luật, lại đưa ra những phát ngôn trái với quy định của Luật Bầu cử và Hiến pháp đã ban hành. Họ thừa hiểu rằng, quyền tự do ứng cử ĐBQH đã được quy định rất rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật và luôn được tôn trọng ở nước ta. Việc ứng cử, đề cử ĐBQH và HĐND các cấp được thực hiện một cách chặt chẽ theo Quy chế bầu cử, tiêu chí về phẩm chất, năng lực cán bộ của Đảng, yêu cầu hoạt động của Quốc hội và được tiến hành từ cơ sở thông qua các hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử được thực hiện theo một quy trình thống nhất, trong đó phải bảo đảm việc tổ chức hiệp thương giữa các tổ chức chính trị – xã hội giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật. Đây là nét ưu việt của chế độ dân chủ trong bầu cử và là thước đo trình độ dân chủ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua thực hiện chức năng của Quốc hội, quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo tinh thần quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, địa vị chủ thể của dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Với tinh thần đó, qua mỗi cuộc bầu cử Quốc hội, thực sự là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu; những vấn đề chưa phù hợp trong quy chế, quy định bầu cử tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo cho quyền lực của nhân dân được thực hiện tốt hơn trên thực tế.

Để cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp chắc chắn sẽ có không ít việc phải làm. Trong đó, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn gây rối, xuyên tạc, bôi nhọ, hòng phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị, là rất cần thiết và quan trọng./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)