Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Chi bộ cơ quan Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội

Sao Mai Chia sẻ:

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2020 chi bộ  cơ quan huyện ủy Tuy Đức tổ chức thành công đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.  Đại hội diễn ra với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Tham dự đại hội có đồng chí K’ Bốt tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Vũ Minh Khôi Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện cùng các ban xây dựng đảng và 32 đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trên những kết quả đã trong nhiệm 2020-2025 chi bộ cơ quan huyện ủy phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên phấn đấu tự học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; tham gia đầy đủ các lớp học tập chỉ thị, nghị quyết, quy định… của Đảng; Chủ động phối hợp, đề xuất, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, nhất là tham mưu xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV; tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV; tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra…

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 4 đồng chí. Đồng chí Hoàng Hoa Tham được bầu làm bí thư chi bộ. Đồng thời cũng bầu ra phó bí thư và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên/.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)