Chủ nhật, 27/11/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (ngày 11/11)

Chuyển đổi số

Văn phòng HĐND-UBND

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác chuyển đổi số quốc gia cũng như chuyển đổi số của địa phương. UBND xã đã thực hiện thiết kế và công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi […]


UBND xã Quảng Trực, Văn phòng HĐND-UBND

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH – UBND, ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dânhuyện Tuy Đức, về việc Triển khai thực hiện Chương trình số hành động số 16-CTr/HUngày 04/3/2022 của Huyện ủy Tuy Đức, về chuyển đổi số huyện Tuy Đức đến năm2025, định hướng đến năm 2030.Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa […]


UBND xã Quảng Tân

Nhằm đa dạng các kênh thông tin truyền thông, kịp thời đăng tải những nộidung về công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổisố của huyện cũng như chuyển đổi số của xã Quảng Tân. UBND xã đã thiết kế vàcông bố kênh Zalo Official Account UBND xã Quảng […]


UBND xã Quảng Tâm

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác chuyển đổi số quốc gia cũng như chuyển đổi số của địa phương; UBND xã Quảng Tâm huyện Tuy Đức đã thực hiện thiết kế và công bố kênh […]


UBND xã Đăk Buk So

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác chuyển đổi số quốc gia cũng như chuyển đổi số của địa phương; UBND xã Đắk Búk So huyện Tuy Đức đã thực hiện thiết kế và công bố […]


UBND xã Đăk R'tih

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác chuyển đổi số quốc gia cũng như chuyển đổi số của địa phương; UBND xã Đắk R’Tíh huyện Tuy Đức đã thực hiện thiết kế và công bố kênh […]


UBND xã Đăk Ngo

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đa dạng các kênh thông thông tin, kịp thời đăng tải những nội dung về công tác chuyển đổi số quốc gia cũng như chuyển đổi số của địa phương; UBND xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức đã thực hiện thiết kế và công bố kênh […]


Hồng Hoa

Trong thời gian gần đây, xã ĐăkR Tih đã được đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành Chính quyền điện tử trên địa bàn. Trong đó, số lượng dịch vụ công trực tuyến đã triển khai đồng bộ, kết nối các hệ […]


           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

ISV20 – CƠ HỘI ĐỂ ĐẮK NÔNG QUẢNG BÁ, NÂNG VỊ THẾ TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ
Tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (ngày 11/11)