Thứ bảy, 13/08/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2022)

Tài liệu họp HĐND huyện

Văn phòng HĐND-UBND

STT Nội dung Link tải 1 Giấy mời Tải tại đây 2 Giấy triệu tập Tại tại đậy 3 Chương trinh kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa IV Tải tại đây 4 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng […]


Văn phòng HĐND-UBND

I THÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH Tải về 1 Giấy mời Tải về 2 Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 3 Chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa IV Tải về  II BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO […]


Văn phòng HĐND-UBND

1 Giấy mời Tải xuống 2 Chương trình Tải xuống 3 Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề Tải xuống 4 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải xuống


Văn phòng HĐND-UBND

I THÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH 1 Về việc triệu tập Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Giấy mờiThông báo triệu tập 2 Chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa IV Tải xuống II TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 1 Tờ trình đề nghị phê […]


           Bản đồ

           Học tập Bác

        truy cập nhanh

           truy cập nhanh

           Liên kết

Chuyển đổi số Quốc gia
chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức
phòng dịch covid-19

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2022)