Chủ nhật, 04/12/2022
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (ngày 11/11)

Tài liệu họp HĐND huyện

Văn phòng HĐND-UBND

TT Nội dung Link tải 1 Giấy mời 2 Giấy triệu tập 3 Chương trinh kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa IV Tải tại đây 4 Tờ trình số 106/TTr-UBND của UBND V/v ban hành Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tuy Đức về kế hoạch phát […]


Văn phòng HĐND-UBND

STT Nội dung Link tải 1 Giấy mời Tải tại đây 2 Giấy triệu tập Tại tại đậy 3 Chương trinh kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa IV Tải tại đây 4 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng […]


Văn phòng HĐND-UBND

I THÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH Tải về 1 Giấy mời Tải về 2 Thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về 3 Chương trình Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa IV Tải về  II BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO […]


Văn phòng HĐND-UBND

1 Giấy mời Tải xuống 2 Chương trình Tải xuống 3 Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề Tải xuống 4 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nội quy các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Tải xuống


Văn phòng HĐND-UBND

I THÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH 1 Về việc triệu tập Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Giấy mờiThông báo triệu tập 2 Chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa IV Tải xuống II TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 1 Tờ trình đề nghị phê […]


           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

ISV20 – CƠ HỘI ĐỂ ĐẮK NÔNG QUẢNG BÁ, NÂNG VỊ THẾ TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ
Tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (ngày 11/11)