Thứ hai, 27/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Văn phòng HĐND-UBND

Với Mục đích:– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chínhquyền và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững; pháthuy tinh thần đoàn kết, tạo ra sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội vàcộng đồng trong việc […]


           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)