Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Công tác giảm nghèo tại Tuy Đức

Hồng Hoa Chia sẻ:

Công tác giảm nghèo là một trong những công tác trọng tâm của huyện Tuy Đức. Vừa qua Huyện Tuy Đức đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác giảm nghèo bền vững. Theo đó huyện đã đánh giá về công tác giảm nghèo như: Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80.116 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 63.665 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: 16.451 triệu đồng.

Trong đó: Chương trình 135 năm 2019:: 9.863 triệu đồng, gồm: Vốn đầu tư: 7.980 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: 1.883 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất là 1.380 triệu đồng; Duy tu, bảo dưỡng 503 triệu đồng. Chương trình 30a năm 2018-2019: 70.253 triệu đồng; gồm: Vốn đầu tư: 55.685 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: 14.568 triệu đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 10.990,31 triệu đồng; Duy tu, bảo dưỡng 3.172,69 triệu đồng; Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 405 triệu đồng. Đối với ngân sách địa phương đối ứng Chương trình 30a là 7.020,43 triệu đồng, gồm:  Vốn đầu tư: 5.567 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 1.453,43 triệu đồng. Nguồn vốn huy động từ người dân đóng góp 5.417 triệu đồng; trong đó: Chương trình 135: 1.226 triệu đồng. Chương trình 30ª: 4.191 triệu đồng… Tình hình sử dụng vốn, tiến độ giải ngân so với kế hoạch. Chương trình 135: vốn ngân sách Trung ương phân bổ 9.863 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân được 8.846,798 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch vốn giao. Chương trình 30a giai đoạn 2018-2019: vốn ngân sách Trung ương phân bổ 70.253 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân đạt 62,95% kế hoạch vốn giao. Trong đó Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: 55.685 triệu đồng đã thực hiện đạt 54,32% KH. Duy tu, bảo dưỡng: 3.172,69 triệu đồng, đạt 93,86% KH. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 10.990,31 triệu đồng đạt 99,87% kế hoạch. Dự án hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 405 triệu đồng, đạt 4,29% kế hoạch. Theo đó công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đến nay toàn huyện đã giảm được 11,62%, giảm 1.068 hộ trong tổng số 5.481hộ; trong đó: hộ nghèo DTTS giảm 14,14%, giảm 468 hộ.

Để năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 13,5%/năm theo kế hoạch đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuy Đức cần phát huy hơn nữa trong công tác giảm nghèo một cách có hiệu quả./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)