Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN TUY ĐỨC LẦN THỨ IV

Sao Mai Chia sẻ:

Trong 2 ngày 13 và 14/5/ 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Tuy Đức tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đại tá Trương Xuân Lai, Tỉnh ủy viên, thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, cấp ủy, chính quyền, BCHQS huyện Tuy Đức

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ  Tuy Đức, ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức đã triển khai thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Tham mưu xây dựng Đề án về “Bảo đảm quốc phòng, giai đoạn 2016 – 2020. Hàng năm, đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Nghị định 119, Nghị định 168 của Chính phủ đối với các địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, đạt 100% chỉ tiêu. Triển khai thưc hiện Đề án“Xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2020 có hiệu quả. Xây dựng lực lượng DQTV đạt 100% đầu mối theo quy định; chi bộ quân sự được kiện toàn đúng thành phần, tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 19,4%. Tham mưu huy động các nguồn kinh phí, xây dựng 6/6  nhà làm việc của Ban CHQS xã, duy trì có hiệu quả chốt dân quân chiến đấu và các tiểu đội DQTT.

Quang cánh đại hội

Thực hiện đăng ký quản lý quân nhân dự bị, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100% đầu mối và quân số; tỷ lệ đảng viên đạt 16,3%. Hằng năm, tham mưu thực hiện  tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; tư vấn, định hướng học nghề, đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, giải quyết các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh. Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, duy trì nghiêm túc chế độ nề nếp, thực hành bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; nhất là quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, mới ra trường; quá trình huấn luyện kết hợp với rèn luyện cán bộ, chiến sỹ và phân đội thực hành xử trí các tình huống sát với thực tế chiến đấu; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng và các lực lượng luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi.

Đại hội biểu quyết

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; không để xảy ra các điểm nóng về chính trị, tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép; Bồi dưỡng KTQP-AN cho 100% đối tượng, kết quả 100 đạt yêu cầu, có 70% trở lên khá giỏi. Phối hợp tham mưu, làm tốt công tác tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch, bổ sung, kiện toàn 100% cán bộ Ban CHQS các xã có trình độ trung cấp trở lên ngành quân sự cơ sở. Giữ vững 100% chi bộ quân sự có chi ủy; 100% cán bộ Ban CHQS cấp xã, Trung đội trưởng dân quân, 50% thôn đội trưởng là đảng viên; 100% CHT Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp. Xây dựng LLDQ đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần, nâng tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 22% trở lên. Hàng năm huấn luyện đủ 100% cơ sở DQTV, quân số đạt 90% trở lên, kết quả 100 đạt yêu cầu, có 70% trở lên khá giỏi;

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Tuy Đức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 đồng chí chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự huyện theo quy định (Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự huyện gồm 7 đồng chí). Đại hội cũng đã bầu 7 đồng chí ( 6 chính thức và 1 dự khuyết) dự Đại hội cấp trên

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)