Thứ tư, 04/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

ĐĂK NGO TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Hồng Hoa Chia sẻ:

Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, xã Đăk Ngo đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu: Ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đăk Ngo đã nhanh chóng, tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, xã đã thành lập UB bầu cử cấp xã gồm 11 thành viên, Ban bầu cử cấp xã gồm 9 ban. Mỗi ban gồm 7 thành viên. 2 ban bầu cử cấp huyện mỗi ban 11 thành viên. Ban bầu cử cáp xã do đồng chí Phạm Xuân Lam chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Đặc biệt, trong thời gian này xã đang tập trung chỉ đạo tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND xã…Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã cũng đã đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý. Song song với đó, xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện để nhân dân, cử tri thấy rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử, khẳng định được vị trí của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…/.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)