Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đăk RTih tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số

Hồng Hoa Chia sẻ:

Ngày 13/10, xã Đăk R Tih phối hợp với công ty Vinaphone Đăk Lấp-Tuy Đức tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi số nhằm triển khai mô hình và nội dung chuyển đổi số. Thành phần gồm cán bộ công chức, chuyên trách cấp xã, tổ công nghệ số xã, tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, bon.

Hội nghị lần này quán triệt: Nhận thức đúng và đủ về chuyển đổi số; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số điện tử. Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức của nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. Từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Kế hoạch chuyển đổi số của huyện và tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)