Thứ hai, 25/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Danh mục nền tảng số phục vụ phát triển Chính phủ số, Chính quyền số

Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

Căn cứ thực tiễn ứng dụng các giải pháp công nghệ của các doanh nghiệp trong nước phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước để phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp và cung cấp thông tin công khai các doanh nghiệp có giải pháp để các bộ, ngành, địa phương tham khảo trong quá trình chuyển đổi số phát triển Chính phủ số, Chính quyền số.

Danh mục này sẽ được cập nhật thường xuyên. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các doanh nghiệp (bao gồm các doanh nghiệp đã có hoặc chưa có giải pháp cho các loại nền tảng số phục vụ phát triển chính phủ số, chính quyền số) tiếp tục nghiên cứu, phát triển và cung cấp thông tin giải pháp phát triển trên Website/Cổng Thông tin của doanh nghiệp mình. Đồng thời, gửi thông tin để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, cung cấp thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị tham khảo.

https://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/153975/Danh-muc-nen-tang-so-phuc-vu-phat-trien-Chinh-phu-so–Chinh-quyen-so.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10

Cục Tin học hóa

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)