Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Đẩy mạnh thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Vũ Thị Cúc Chia sẻ:

Hiện nay, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Chi đoàn. Vì vậy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó, nhiều mô hình, giải pháp đã được các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về rà soát, sắp xếp, củng cố lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Đức đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn huyện. Kết quả, sau khi sáp nhập, hiện tại toàn huyện có 73 thôn, bon, bản (có 2 xã đã tiến hành sáp nhập 2 thôn thành 1 thôn là xã Quảng Tâm và Đắk Ngo); không có chi đoàn trắng đoàn viên; thiếu 01 Bí thư Chi đoàn bon Bu Nơr (xã Quảng Tâm) do chưa tìm được nhân sự. Việc sáp nhập các chi đoàn thôn, bon, bản theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ được cụ thể hóa thành Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gây ra nhiều khó khăn trong quá trình lựa chọn, sắp xếp, bố trí đội ngũ Bí thư Chi đoàn.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạotriển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư như: phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn,… giới thiệu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn;  tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư; cử đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các địa bàn xuống chỉ đạo, hướng dẫn các đồng chí Bí thư Chi đoàn, đặc biệt là các đồng chí Bí thư ở các thôn, bon, bản mới sáp nhập,…

Cụ thể hóa những giải pháp trên của Ban Thường vụ Huyện đoàn, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư đã chủ động triển khai một cách sáng tạo, có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương. Từ đó xuất hiện những mô hình, giải pháp tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Điển hình là mô hình tại Chi đoàn thôn 2, Đoàn xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Theo đó, Bí thư Chi đoàn thôn 2 là đồng chí Triệu Tùng Lâm vừa đảm nhận nhiệm vụ công tác Đoàn ở thôn sau khi tiến hành sáp nhập. Vì vậy, đồng chí còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức cũng như triển khai các hoạt động của Chi đoàn. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã cử đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn phụ trách địa bàn xã Quảng Tâm xuống trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đồng chí Lâm trong công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cũng như tổ chức các chương trình, hoạt động của Chi đoàn. Định kỳ hàng tháng, đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn đều xuống hướng dẫn và tham gia sinh hoạt Chi đoàn cùng thôn; đồng thời đề ra nhiều giải pháp để các đồng chí đoàn viên tích cực tham gia vào các hoạt động của Chi đoàn,…

Đ/c Võ Đình Chung – UV BTV Huyện đoàn phụ trách địa bàn xã Quảng Tâm hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho Đ/c Triệu Tùng lâm – Bí thư Chi đoàn thôn 2 (xã Quảng Tâm)

Nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn đến nay đồng chí Lâm đã nắm vững hơn về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội; công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên. Chất lượng hoạt động của Chi đoàn ngày càng được đổi mới, nâng cao; góp phần khẳng định vai trò của Chi đoàn trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Nguồn tin: Vũ Thị Cúc
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)