Thứ bảy, 30/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số được Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Đức vay vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề

Ngân hàng CSXH Chia sẻ:

Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Đức giải ngân cho vay chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh: Kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của gia đình Ông Điểu Ý ở bon Bu Koh để chăn nuôi bò

Trong đợt này, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy Đức giải ngân 380 triệu đồng cho 09 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đăk Rtih vay để chuyển đổi nghề thuộc theo phương án chăn nuôi bò. Thời hạn cho vay từ 5 năm đến 10 năm, lãi suất cho vay 3,3%/năm.
Để đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Tuy Đức phối hợp với Phòng Dân tộc, Phòng lao động – Thương bình và Xã hội huyện thực hiện 6 bước xét duyệt, rà soát từ thôn, buôn, xã đến huyện một cách công khai, minh bạch theo tinh thần của Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt danh sách, tiến hành giải ngân kịp thời.
Trong đợt này (từ cuối tháng 7 năm 2023), Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Tuy Đức giải ngân cho 9 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số ở xã Đăk R’tih, mỗi hộ được hỗ trợ số tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng, với phương án chuyển đổi nghề là chăn nuôi bò.
Như vậy, từ khi có Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Tuy Đức đã thực hiện 1 đợt giải ngân cho 9 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với tổng số tiền 380 triệu đồng. Bước đầu các hộ dân được vay vốn đã sử dụng tiền đúng mục đích đăng ký và cam kết.

Nguồn tin: Ngân hàng CSXH
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)