Thứ bảy, 05/12/2020
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)!

Hoàn thành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020

Chia sẻ:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông năm 2020. Trong thời gian từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/11/2020, Huyện đoàn Tuy Đức tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tại 21/21 cơ sở Đoàn – Đoàn trực thuộc.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cấp xã

Nội dung tập trung chủ yếu kiểm tra thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020; Công tác Đoàn vụ; Các công trình, phần việc thanh niên;  Công tác phát triển đoàn viên trong năm; Công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác; Thảo luận, chia sẻ, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối trực thuộc

Qua đó, nhằm đánh giá những kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm; Đánh giá khái quát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác đề ra từ đầu năm; Đồng thời, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo, cũng như lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để có những định hướng trong việc chỉ đạo trong thời gian tới.

Nguồn tin:
chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức
tiến tới Đại hội Đảng XII Đăk Nông
phòng dịch covid-19

           Bản đồ

           Học tập Bác

        truy cập nhanh

           truy cập nhanh

           Liên kết