Thứ hai, 27/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Hoàn thành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020

Chia sẻ:

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông năm 2020. Trong thời gian từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/11/2020, Huyện đoàn Tuy Đức tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tại 21/21 cơ sở Đoàn – Đoàn trực thuộc.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cấp xã

Nội dung tập trung chủ yếu kiểm tra thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020; Công tác Đoàn vụ; Các công trình, phần việc thanh niên;  Công tác phát triển đoàn viên trong năm; Công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác; Thảo luận, chia sẻ, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, khối trường học, khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp.

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối trực thuộc

Qua đó, nhằm đánh giá những kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm; Đánh giá khái quát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác đề ra từ đầu năm; Đồng thời, đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo, cũng như lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để có những định hướng trong việc chỉ đạo trong thời gian tới.

Nguồn tin:
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)