Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hội liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Tân thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng Ngân Hàng Chính sách Xã hội góp phần nâng cao hiệu quả vốn vay, giảm nghèo tại địa phương

UBND xã Quảng Tân Chia sẻ:

Trong những năm qua, Hi Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Quảng Tân luôn làm tốt công tác kim tra giám sát việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác, góp phần nâng cao cht lượng hot đng y thác vn vay, gim nghèo ti đa phương.

          Hội LHPN xã Quảng Tân đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện luôn thực hiện tốt các nội dung ủy thác cho vay  thông qua các chương trình  như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… tổng dư nợ ủy thác đến thời điểm 31/8/2022 là 29.710 triệu đồng, giải quyết cho 516 hộ vay vốn, tại 12TổTK&VV. Hàng năm, Hội LHPN xã luôn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của cả năm để thực hiện kiểm tra theo đúng quy định, đảm bảo kiểm tra 100% hoạt động Tổ TK&VV; tại mỗi Tổ TK&VV được kiểm tra, kiểm tra tối thiểu 90% tổ viên đang còn dư nợ để nắm tình hình sử dụng vốn vay NHCSXH. Đồng thời kiểm tra sử dụng vốn vay đối với 100% hộ vay vốn trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng CSXH giải ngân cho vay.

            Song song với các hoạt động giải ngân, hội LHPN xã kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác với nội dung kiểm tra tập trung vào văn bản đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời phối hợp cùng ngành chức năng tạo điều kiện cho hộ vay tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Tập trung kiểm tra các Tổ TK&VV việc thực hiện qui chế của Tổ; đôn đốc trả nợ gốc đến hạn và thu lãi hàng tháng đối với các hộ vay; việc sinh hoạt Tổ tiết kiệm vay vốn, bình xét hộ vay và ghi chép các biểu mẫu theo qui định; công tác giúp đỡ tổ viên nghèo.

          Hội LHPN Xã luôn chủ động phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra hoạt động của các Tổ TK&VV, vận động những hộ vay tham gia các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn vay. Giám sát và đôn đốc ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện đúng nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội; giám sát các phiên giao dịch và hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã; giám sát, bảo quản nội dung công khai của NHCSXH tại điểm giao dịch xã; hoạt động của NHCSXH tại hộ vay, Tổ tiết kiệm và vay vốn.

            Thông qua công tác kiểm tra giám sát. Hội LHPN xã luôn nhắc nhở các Tổ TK&VV cần thực hiện nghiêm túc công tác bình xét các đối tượng vay vốn của Tổ phải thực sự dân chủ, công khai; tránh tình trạng ai cần thì giải quyết cào bằng, đặc biệt không bình xét cho vay cả các đối tượng không thuộc diện được thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước, tập trung sinh hoạt Tổ tiết kiệm và vay vốn, nhắc nhở, công khai việc trả nợ và thực hiện thu lãi, việc hướng dẫn giúp đỡ, giám sát lẫn nhau giữa các tổ viên trong sản xuất kinh doanh để sử dụng vốn vay đạt hiệu quả.

Kết quả kiểm tra, giám sát đem lại hiệu quả rõ rệt, đảm bảo nguồn vốn, ngăn ngừa việc chiếm dụng vốn và nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Tính đến nay vốn Hội LHPN xã Quảng Tân quản lý không có nợ quá hạn. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay, của hội LHPN mà hoạt động tín dụng chính sách đi vào nền nếp, vốn vay hàng năm tăng dần, tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận nguồn vốn, có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình ổn định cuộc sống vương lên thoát nghèo bền vững. Có thể thấy việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn ở từng Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ góp phần giúp hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và hiệu quả mà còn giúp các hộ gia đình được vay vốn có phương án làm ăn đạt kết quả; chính quyền địa phương có điều kiện đánh giá hiệu quả sử dụng đồng vốn cũng như đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới

Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)