Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trên địa bàn huyện về một số Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Sáng ngày 12/11/2019. Ban Tuyên giáo huyện ủy Tuy Đức đã tổ chức buổi hội nghị quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên công nhân viên chức lao động.

Theo đó đồng chí Võ Thị Thanh Xuân – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đã truyền đạt một số nội dung quan trọng như: Kết luận số 53-KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu trên Internet, mạng xã hội; Kết luận số 49- KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, cấp huyện. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong việc cung cấp thông tin cho báo chí… Sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong toàn huyện sẽ triển khai việc học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết đến toàn thể nhân dân trên tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)