Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NĂM 2022

Sao Mai Chia sẻ:

Ngày 24/5/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội(CSXH) huyện đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng CSXH cho các tổ chức hội của huyện và các xã

Tại lớp tập huấn, Ngân hàng CSXH đã triển khai nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay của hội, đoàn thể cấp xã; hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng, công tác huy động nguồn vốn, nội dung hợp đồng ủy thác, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát của hội, đoàn thể đối với tổ Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay. Công tác lưu trữ hồ sơ, lập kế hoạch, viết biên bản kiểm tra của tổ tiết kiệm và vay vốn; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng vốn vay và thực hiện sắp xếp, lưu giữ hồ sơ sổ sách theo dõi nguồn vốn tín dụng tại cấp xã, quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay…Bằng hình thức trao đổi hai chiều ngay tại lớp tập huấn các hội, đoàn thể cũng đưa ra một số ý kiến, kiến nghị đó là cần có thêm nguồn vốn giải quyết việc làm cho các làng nghề trọng điểm… Qua buổi tập huấn, sẽ nâng cao chất lượng trong công tác tự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, năng lực quản lý của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, đánh giá việc quản lý nguồn vốn tín dụng và những mặt còn hạn chế trong công tác triển khai, quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn. Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể phù hợp cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao năng lực của các tổ trong thời gian tới./

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)