Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

HỘI NÔNG DÂN XÃ QUẢNG TÂM PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Ngân hàng CSXH Chia sẻ:

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã Quảng Tâm, Hội nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tuy Đức để triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.
Trong những năm qua, Hội nông dân đã thực hiện tốt công tác ủy thác nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện, triển khai thực hiện theo hợp đồng ủy thác vốn vay đã ký kết như: Thực hiện tốt công tác bình xét cho vay được công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc lãi đúng hạn, Tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát tới hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra sau khi cho vay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả nguồn vốn vay.
Đến ngày 31/08/2023 Hội nông dân xã đang nhận ủy thác với NHCSXH huyện với tổng số vốn đạt 16,3 tỷ đồng, với 246 hộ vay tại 5 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn vay đã giúp cho hội viên, nhân dân có vốn để đầu tư chuồng trại, cây trồng vật nuôi, sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế được triển khai. Từ đó thu hút giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên và nhân dân..

Hội nông dân xã phối hợp với Hội nông dân huyện kiểm tra mô hình trồng nấm linh chi dưới tán cây điều

Ông Nguyễn Hữu Tao Chủ tịch Hội nông dân xã Quảng Tâm cho biết: Hội nông dân xã đã luôn thực hiện tốt công tác truyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước và NHCSXH về hoạt động tín dụng chính sách; Thực hiện tốt các công việc nhận ủy thác đã ký với NHCSXH huyện, tham gia trực giao dịch cùng NHCSXH tại điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đến giao dịch với NHCSXH được thuận lợi; Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn, tập trung tới việc bình xét vay vốn công khai dân chủ, đúng đối tượng; Chỉ đạo các Tổ vay vốn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để hộ vay, người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo lập nguồn vốn cho vay trên địa bàn; Chỉ đạo các Tổ Tiết kiệm và vay vốn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn, củng cố kiện toàn kịp thời các tổ yếu kém.
Hội nông dân quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, mặc dù một số bác tổ trưởng tuổi đã cao, nhưng các bác luôn rất nhiệt tình tận tâm, bám sát chỉ đạo của hội đoàn thể cấp trên, hướng dẫn của ngân hàng để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.
Từ việc thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với NHCSXH huyện của Hội nông dân xã Quảng Tâm đã giúp cho nhiều hội viên, nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, giảm nạn tín dụng đen, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Nguồn tin: Ngân hàng CSXH
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)