Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Hội Nông dân xã Quảng Tân sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Nguyễn Chiến Chia sẻ:

Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Quảng Tân đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; quản lý hiệu quả và giám sát việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Qua đó, giúp cho hàng trăm hội viên được tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống.

Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH phát huy được hiệu quả, Hội đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp. Hội thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); cùng các Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bình xét cho vay, đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên nông dân nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế…

Cùng với đó, Hội chủ động phân công cán bộ Hội thường xuyên kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của hộ vay vốn để bảo đảm đúng mục đích; tăng cường kiểm tra, thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật … Hội cũng thường xuyên kiểm tra 100% tổ TK&VV, giám sát nguồn vốn. Qua kiểm tra, các tổ TK&VV đều thực hiện đúng các công đoạn ủy thác, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, có ý thức hoàn trả vốn đúng kỳ hạn. Nhờ đó, không có tỷ lệ nợ quá hạn. Đặc biệt, để giúp các hộ vay vốn sử dụng có hiệu quả, Hội luôn quan tâm phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hàng trăm lượt hộ nông dân. Hiện nay, Hội Nông dân xã Quảng Tân đang quản lý 09 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác đạt trên 19 tỷ đồng với 524 hộ vay; không có nợ quá hạn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều hội viên nông dân đã phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhiều gia đình hội viên nông dân khác trên địa bàn xã Quảng Tân từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện cũng đã phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng . Hiện hội nông dân xã có 1414 hội viên, trong đó còn hơn 300 hội viên thuộc hộ nghèo.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân cho biết: “Xác định nhận ủy thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện, trong những năm qua, Hội nông dân xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với NHCSXH để thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác vốn. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến hội viên; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả… giúp các hộ dân từng bước phát triển sản xuất kinh doanh”.

Từ hiệu quả của hoạt động ủy thác với NHCSXH đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân của xã. Có thể thấy rằng, với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân xã Quảng Tân đã tạo hiệu quả trong việc cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân. Từ đó, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội trên địa bàn xã./.

Nguồn tin: Nguyễn Chiến
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)