Thứ bảy, 30/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Huyện Tuy Đức tích cực chuẩn bị bầu cử

Hồng Hoa Chia sẻ:

Xác định công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Tuy Đức đã thành lập các tiểu ban Thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và giải quyết khiếu nại tố cáo để giúp cho Ủy ban bầu cử huyện; thành lập tổ giúp việc để chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và hướng dẫn công tác bầu cử cho các xã.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử của huyện gồm 15 thành viên, tại 9 đơn vị BC theo đúng quy định. Được biết xã Đăk Ngo 2 đơn vị bầu cử, xã Quảng Tân 2 đơn vị bầu cử, xã Đăk Buk So 2 đơn vị bầu cử và các xã còn lại mỗi xã 01 đơn vị bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Qua đó, thống nhất lập danh sách 73 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu ra 33 đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-20261. Ở cấp xã cũng đã thống nhất danh sách  người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu ra đại biểu HĐND cấp xã. Mặt khác, huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền về BC, chỉ đạo cấp phát các loại tài liệu để tuyên truyền tại cơ sở, thực hiện chuyên mục tuyên truyền về BC trên sóng của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai tuyên truyền về BC đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại địa phương hướng về cuộc BC… Hiện nay huyện Tuy Đức đang chỉ đạo “Ủy ban BC huyện tập trung chỉ đạo rà soát và hoàn chỉnh các thông tin liên quan và giới thiệu người ra ứng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục….để niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử tại từng đơn vị BC đúng thời gian quy định. Chuẩn bị và tạo điều kiện cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực hiện quyền vận động BC theo quy định. Đồng thời, ngành chức năng và các xã quan tâm giải quyết kịp thời từ cơ sở các vụ tranh chấp, khiếu kiện, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có liên quan đến người ứng cử.

Tăng cường công tác bám cơ sở nắm tình hình, phòng-chống âm mưu của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc BC. Kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc BC. Đặc biệt, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền BC, để cuộc BC thật sự là ngày hội của toàn dân”./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)