Thứ năm, 30/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Huyện Tuy Đức tổ chức thực hiện Quyết định khắc phục hậu quả trong Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm

Sao Mai Chia sẻ:

Ngày 28/9 Huyện Tuy Đức tổ chức thực hiện quyết định khắc phục hậu quả trong cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm đối với 23 hộ không xác định được đối tượng vi phạm hành chính trong Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm.

Theo đó, Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND huyện Tuy Đức về việc kiện toàn Đoàn thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 23 trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính trong Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm; Thực hiện phương án số 49/PA-UBND, ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Tuy Đức về việc thi hành thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 23 hộ không xác định được đối tượng vi phạm hành chính trong Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm

Theo đó đoàn đã thực hiện đầy đủ các bước: Thông qua các quyết định, kiểm đếm tài sản, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất trước khi thi hành quyết định cưỡng chế. Trong ngày đã lập được 9 biên bản với tổng diện tích 28.632m2. Trước đó, qua tuyên truyền vận động đã có 6 hộ dân tự nguyện trao trả với tổng diện tích 44.704m2.

Diện tích khu đất 34,94 ha Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm có nguồn gốc đất lâm nghiệp, thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng của doanh nghiệp Nhà nước, chủ đầu tư được nhà nước giao quyền sử dụng và hiện nay là UBND huyện Tuy Đức. Qua rà soát cơ quan chuyên môn huyện Tuy Đức và UBND xã Quảng Tâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 53 trường hợp lấn chiếm 32,29 ha (trong tổng số diện tích Cụm công nghiệp là 34,94 ha). Trong đó trường hợp vắng chủ không xác định được đối tượng là 23 trường hợp/8,6 ha và số trường hợp xác định được đối tượng là 30 trường hợp/23,69 ha.

Căn cứ Luật đất đai năm 2013, các quy định pháp luật có liên quan và lịch sử hình thành khu đất, hoàn toàn đủ căn cứ thực tiễn và pháp lý để khẳng định 32,29 ha của Cụm công nghiệp Quảng Tâm đang bị 53 trường hợp lấn chiếm là đất có nguồn gốc từ đất lâm nghiệp, thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của Nhà nước. Qua thời gian tuyên truyền vận động, một số hộ dân đã nhận ra việc làm sai trái và đã tự tháo dỡ nhà cửa và chặt bỏ cây trồng hoàn trả đất cho Nhà nước. Hiện UBND huyện Tuy Đức đã bắt đầu tiến hành tổ chức thực hiện quyết định khắc phục hậu quả Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm

Nguồn tin: Sao Mai
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)