Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

HUYỆN TUY ĐỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

Sao Mai Chia sẻ:

Ngày 31/3 Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện tổ chức Hội nghị Triển khai công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phượng, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng GDQPAN huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuy Đức đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các  cấp về công tác quốc phòng và an ninh (QPAN); tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN đạt kết quả cao. Nổi bật như: tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các xã tổ chức phổ biến kiến thức QPAN, thông tin thời sự, tuyên truyền truyền thống cách mạng cho thanh niên nhập ngũ; cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do tỉnh tổ chức…

Cùng với đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện còn chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục QPAN toàn dân, công tác giáo dục QPAN cho học sinh trong các trường THPT cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm đầy đủ kinh phí, thiết bị dạy học, vũ khí, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy trong nhà trường. Công tác giáo dục QPAN đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của các xã, phòng ban nhằm rút ra những kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại hạn chế để công tác GDQPAN năm 2022 đạt được kêt quả tốt nhất.

Năm 2022, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tuy Đức tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác giáo dục QPAN; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về tầm quan trọng của giáo dục QPAN; tổ chức phổ biến kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; tăng cường bồi dưỡng kiến thức lý luận, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập giáo dục QPAN cho học sinh trong các trường THPT trên địa bàn…./.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)