Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số

Hồng Hoa Chia sẻ:

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ số. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị vốn có. Trên địa bàn huyện Tuy Đức, chuyển đổi số được triển khai dựa trên 4 trụ cột chính gồm: chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và cửa khẩu số. Tuy còn nhiều khó khăn song cả bộ máy chính trị đã và đang tích cực vào cuộc.

Tại xã Đăk R Tih việc chuyển đổi số là cả một vấn đề đối với người dân. Bởi nơi đây người dân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, một số thôn, bon hạ tầng cung cấp dịch vụ internet còn yếu, còn thiếu. Điều này khiến người dân gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng hoặc trao đổi thông tin, tham khảo hoặc tham gia phát triển kinh tế số. Đồng thời, chuyển đổi số là điều chưa có tiền lệ, do đó, để thay đổi nhận thức, thói quen từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số trên không gian mạng của người dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk nông, nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 4 của huyện Tuy Đức, Đăk R Tih xác định chuyển đổi số là hết sức quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, địa phương đã chủ động thực hiện Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tổng thế, toàn diện trên địa bàn xã giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định quan điểm, mục tiêu tổng thể, toàn diện, nhất quán và đề ra những giải pháp khả thi để thực hiện trong thời gian tới. Để triển khai phát triển hạ tầng số đến 100% thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có hạ tầng viễn thông di động 3G, 4G và hạ tầng dịch vụ internet băng rộng, giải quyết khó khăn về cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền về chuyền đổi số cũng được địa phương tăng cường thông qua hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, bon, các tổ công nghệ cộng đồng…Với những giải pháp đồng bộ, đến nay, chương trình chuyển đổi số trên địa bàn xã Đăk R tih từng bước đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Từng bước giúp cán bộ và nhân dân dần hình thành thối quen trong cuộc cách mạng lần thứ 4 (công nghệ số)

Để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác chuyển đổi số, thời gian tới, chương trình tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và Chỉ đạo điều hành, phục vụ tốt các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn có đông người đồng bào dân tộc thiểu số./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)