Thứ bảy, 03/06/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Quảng Trực

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC, ngày 26/4/2023 Đoàn kiểm tra công tác CCHC của huyện Tuy Đức tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại UBND xã Quảng Trực. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Nội vụ làm trưởng Đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Hải Lý – Chủ tịch UBND xã và các bộ phận chuyên môn

Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế việc thực hiện chỉ đạo điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị đã ban hành các kế hoạch CCHC theo quy định và ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện. Tổ chức kiểm tra CCHC tại các bộ phận trực thuộc và thực hiện tuyên truyền công tác CCHC trên thông tin của xã. Các văn bản quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đáp ứng với nhu cầu thực tiễn đề ra, kinh phí cho công tác văn bản quy phạm pháp luật được bố trí hàng năm. Thường xuyên thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC tại bảng niêm yết TTHC đúng quy định, đầy đủ nội dung.

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo đơn vị đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra đưa ra. Kết thúc cuộc kiểm tra, ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với đơn vị là tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Đoàn kiểm tra đưa ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Ứng dụng DakNong-C
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
phòng dịch covid-19

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!