Thứ hai, 26/10/2020
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ XII “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Hành động – Phát triển”!

Lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức

Chia sẻ:

Nguyễn Văn Hiệp
Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
0934937666
Trần Viết Cự
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
0975241111
……………………………
Phạm Ngọc Ẩn
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
0903545225
………………………..

           Bản đồ

           Học tập Bác

        truy cập nhanh

           truy cập nhanh

           Liên kết