LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO
(Tuần 3 tháng 10)
 
THỜI GIAN SÁNG CHIỀU ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN THAM DỰ LÁI XE GHI CHÚ
THỨ 2, NGÀY 17/10/2016
17/10/2016
(thứ 2)

 
08 giờ 00
 
  Hội trường Huyện ủy Họp Ban TVHU ĐC Long    
  14 giờ 00
 
Trung tâm Hội nghị tỉnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo NQ phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa NS các cấp tỉnh GĐ 2017-2020; tỷ lệ %  phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp tỉnh GĐ 2017-2020; định mức phân bổ dự toán CTXNSĐP năm 2017 ĐC Long   Sở TCKH mời
  14 giờ 00
 
Sở TN&MT Họp thẩm định phương án hỗ trợ GPMB công trình thủy lợi Đăk Ngo ĐC Cự   Sở TN&MT mời
THỨ 3, NGÀY 18/10/2016
18/10/2016
(thứ 3)

 
08 giờ 00
 
  Thị ủy Gia Nghĩa Hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp năm 2016
Cụm các đô thị Tây Nguyên
ĐC Cự   UBND thị xã Gia Nghĩa mời
  14 giờ 00
 
HT2 UBND huyện Xây dựng Đề án PCI tỉnh Đắk Nông GĐ 2016-2020 ĐC Cự   Sở KHĐT đăng ký làm việc
08 giờ 00
 
  HT1 UBND huyện ĐC Chủ tịch UBND huyện tiếpcông dân
(bàn phương án, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện hợp đồng nhận khoán sản xuất cà phê giữc các hộ dân thôn Tuy Đức và công ty TNHHMTV cà phê Tuy Đức
ĐC Long    
THỨ 4, NGÀY 19/10/2016
19/10/2016
(thứ 4)
08 giờ 00
 
  HT2, UBND huyện Đánh giá kết quả thực hiện công tác NN&PTNT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016 ĐC Long   Sở NN đăng ký làm việc
08 giờ 00
 
  Hội trường Tỉnh ủy Họp Ban chấp hành đảng bộ tỉnh (mở rộng) ĐC Long    
 
THỨ 5, NGÀY 20/10/2016
20/10/2016
(thứ 5)

 
07 giờ 30
 
  UBND tỉnh Họp nghe các đơn vị chủ rừng, các DN chế biến gỗ và các sở, ngành báo cáo những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện đóng cửa rừng ĐC Huân   UBND tỉnh mời
10 giờ 00
 
  Xã Quảng Trực Dự lễ khới công nhà chung một tấm long ĐC Cự   Đài PTTH tỉnh mời
08 giờ 00
 
  Hội trường chung Tổng kế năm học 2015-2016 ĐC Long    
THỨ 6, NGÀY 21/10/2016
21/10/2016
(thứ 6)
08 giờ 00   HT3,UBND huyện Họp thành viên UBND huyện tháng 10 CT, các PCT