Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

LỄ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN VỚI PHÒNG GIÁO DỊCH NHCSXH HUYỆN TUY ĐỨC

Sao Mai Chia sẻ:

Chiều ngày 26/6, MTTQVN huyện Tuy Đức và phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp. Tham dự lễ có đồng chí Võ Thị Thanh Xuân, UVBTV huyện uỷ, chủ tịch MTTQVN huyện, đồng chí Trương Quang Định, phó giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức. Nội dung phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội. Tích cực vận động các cơ quan, đơn vị quản lý các quỹ nhân đạo, từ thiện thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Trên cơ sở đó, đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hoạt động quỹ vì người nghèo các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH trên địa bàn huyện. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là chương trình ý nghĩa, nhằm giúp đỡ người nghèo, các đối tượng yếu thế có điều kiện vươn lên làm chủ cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Một số hình ảnh lễ ký kết:

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)