Thứ ba, 03/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Lợi ích của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế- xã hội

Sao Mai Chia sẻ:

Xác định việc chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thời gian qua huyện Tuy Đức đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Chuyển đổi số ngày càng phổ biến trong đời sống xã hội. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới từ bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, tài chính cho đến các đơn vị hành chính công đều tham gia vào công cuộc chuyển đổi số để tăng cao hiệu quả hoạt động đồng thời tăng cao tối đa trải nghiệm của khách hàng. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số

Quy trình chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất trong quá trình làm việc, giảm tối đa chi phí mà còn đem lại một không gian làm việc phát triển mới, tạo nên những giá trị mới bên cạnh những giá trị truyền thống đã có.
Chuyển đổi số trên thực tế là quá trình khách quan, là xu hướng tất yếu của thời đại, dù muốn hay không thì quy trình chuyển đổi số vẫn sẽ xảy ra và cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Cuộc sống là không ngừng biến đổi và vận động. Mỗi người cũng sẽ cần phải không ngừng thay đổi chính bản thân mình, tìm cách thích nghi, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏ lại ở phía sau.
Do đó, có thể thực hiện quy trình chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách là chuyển đổi về nhận thức, tư duy, sau đó sẽ thực hiện dần dần chuyển đổi phương thức sống, cách thức quy trình làm việc và phương thức sản xuất dựa trên những ứng dụng công nghệ số mới nhất. Quy trình chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất trong quá trình làm việc, giảm tối đa chi phí mà còn đem lại một không gian làm việc phát triển mới, tạo nên những giá trị mới bên cạnh những giá trị truyền thống đã có.
Chuyển đổi số trên thực tế là quá trình khách quan, là xu hướng tất yếu của thời đại, dù muốn hay không thì quy trình chuyển đổi số vẫn sẽ xảy ra và cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Cuộc sống là không ngừng biến đổi và vận động. Mỗi người cũng sẽ cần phải không ngừng thay đổi chính bản thân mình, tìm cách thích nghi, nếu không chắc chắn sẽ bị bỏ lại ở phía sau.
Do đó, có thể thực hiện quy trình chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách là chuyển đổi về nhận thức, tư duy, sau đó sẽ thực hiện dần dần chuyển đổi phương thức sống, cách thức quy trình làm việc và phương thức sản xuất dựa trên những ứng dụng công nghệ số mới nhất.
Hiểu rõ về chuyển đổi số là gì cũng như những lợi ích của quá trình này sẽ giúp các doanh nghiệp và người dân tự tin và quyết tâm hơn trong việc thực hiện chuyển đổi số. Quá trình chuyển đổi số không đơn giản, đòi hỏi rất nhiều công sức và nhân lực.

Nguồn tin: Sao Mai
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)