Thứ ba, 28/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

Năm 2019 huyện Tuy Đức có tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 3.811 tỷ đồng

Hồng Hoa Chia sẻ:

Năm 2019 toàn huyện Tuy Đức có Tổng giá trị sản xuất Nông – Lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trên địa bàn ước đạt 3.811,6 tỷ đồng, tăng 14,63% so với cùng kỳ, đạt 100,38 % kế hoạch.

Cà phê Tại Đăk Buk So

Trong đó: ngành nông – lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trên 2.946 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch, tăng 12,56% so với cùng kỳ; công nghiệp – xây dựng trên 309 tỷ đồng, đạt 101,27% kế hoạch, tăng 20,77% so với cùng kỳ; dịch vụ đạt trên 555 tỷ đồng, đạt 101,46% kế hoạch, tăng 23,15% so với cùng kỳ.

Vườn cam tại Đăk Buk So

Vườn Dưa lưới tại Đăk r Tih

Như vậy tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn năm 2019 đã tăng hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên để nâng cao đời sống cho người dân Huyện Tuy Đức cần định hướng cho người dân phát triển ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững để đời sống người dân được ổn định hơn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)