Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hồng Hoa Chia sẻ:

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân là một trong những biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng góp phần cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sát với tình hình thực tiễn.

Báo cáo của UBND huyện cho thấy, trong những tháng đầu năm, các cấp, ngành thanh tra huyện đã tiếp nhận hơn 17.200 hồ sơ các loại. Trong đó nhiều nhất vẫn là lĩnh vực đất đai.…trong đó đã giải quyết được trên 1.100 hồ sơ. Một số hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, trả lại người dân và hồ sơ trễ hạn. Theo báo cáo của Sở tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm tra công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Tuy Đức thì số lượng chuyển trả, từ chối do sai sót của bộ phận tiếp nhận là 93 hồ sơ. Việc xử lý hồ sơ trên hệ thống còn mang tính đối phó, hình thức…Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, lãnh đạo UBND huyện, duy trì lịch tiếp công dân chung hằng tháng; Ban Tiếp công dân huyện duy trì tiếp công dân thường xuyên các ngày làm việc trong tuần. Việc phân loại, xử lý đơn được tập trung một mối ở cấp huyện, có sự phối hợp hiệu quả, tạo được sự thống nhất trong xử lý, phân loại, hướng dẫn và trả lời công dân. Do làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời khi mới phát sinh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được coi trọng nên trên địa bàn huyện không có điểm nóng, đặc biệt không có việc công dân lợi dụng các sự kiện quan trọng của huyện, của đất nước để tập trung đông người, gây rối… Huyện tiếp tục duy trì và đã nâng cao về chất lượng công tác tiếp công dân. Quán triệt cán bộ, công chức được giao giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc việc vận hành, sử dụng trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp công dân cấp huyện đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Tiếp công dân huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện; gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị của công dân nên nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời và được công dân chấp nhận. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện cũng đã chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân. Đây là khâu quan trọng nhằm giảm thiểu đơn thư khiếu nại bởi qua đối thoại sẽ khắc phục tình trạng chủ quan, kết luận và quyết định thiếu chính xác, làm phức tạp thêm vấn đề và có thể dẫn đến vụ việc khiếu nại kéo dài; đồng thời qua đó sẽ nhanh chóng có các biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện có sai phạm từ phía cơ quan nhà nước hoặc cán bộ, công chức. Việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại vừa phát huy bản chất dân chủ, vừa thể hiện sự nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về khiếu nại. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, kiến nghị của công dân là khâu quan trọng nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, góp phần quan trọng trong việc ổn định đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở và từ đó xây dựng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)