Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Quy hoạch phòng chống lũ thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quy hoạch phòng chống lũ thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đăk Nông là một tỉnh nằm ở phía Nam vùng Tây Nguyên Việt Nam. Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế bước vào thời kỳ phát triển mới theo hướng chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất và cây trồng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như yêu cầu bảo vệ môi trường, dẫn đến nhu cầu nước cho phát triển các ngành kinh tế tăng lên rất nhiều. Mặt khác cần nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tỉnh Đăk Nông và đề xuất các giải pháp phát triển Thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy đòi hỏi phải quan tâm và đầu tư cao hơn nữa cho phát triển Thủy lợi.

Lộ trình trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Lộ trình trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Phấn đấu trước quý II/2013, trừ văn bản có nội dung mật, 100% các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải quyết công việc ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải gửi kèm văn bản điện tử của toàn bộ hồ sơ văn bản.

Tăng cường công tác Phòng, chống dịch cúm gia cầm

Tăng cường công tác Phòng, chống dịch cúm gia cầm

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-BNN-TY ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tưng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Để ngăn chặn dịch cúm gia cầm phát sinh trên địa bàn tỉnh, ngày 11/10, UBND tỉnh có Công văn số 4342/UBND-NN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, đồng thời chỉ đạo như sau:

 
Tin tiêu điểm
Hình ảnh
Kết nối
Liên kết