Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 tỉnh Đăk Nông

Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 tỉnh Đăk Nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Đăk Nông.