Đồng chí: Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức
Tái hiện những ngày oanh liệt qua 3 Bảo vật Quốc gia

Tái hiện những ngày oanh liệt qua 3 Bảo vật Quốc gia

Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là nơi vinh dự lưu giữ 3 bảo vật Quốc gia vô cùng quý giá bao gồm: Máy bay Mig-21, số hiệu 4324, bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh và xe tăng 843.

Về phát triển công nghiệp văn hóa

Về phát triển công nghiệp văn hóa

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Đảng ta chính thức xác lập chủ trương nhất quán về phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, coi phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tuần Văn hóa-Thể thao thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ IV/2013

Tuần Văn hóa-Thể thao thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ IV/2013

Thiết thực kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 10 năm Ngày thành lập tỉnh, từ ngày 22 đến 24/3, Tỉnh đoàn đã tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao thanh thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ IV/2013.

 
Tin tiêu điểm
Hình ảnh
Kết nối
Liên kết