Thứ năm, 30/03/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TUY ĐỨC GIẢI NGÂN KHOẢN VAY ĐẦU TIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2022/NĐ-CP NGÀY 26/04/2022 CỦA CHÍNH PHỦ

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Ngày 26/09/2022, tại Điểm giao dịch xã Đắk Búk So, Phòng giao dịch NHCSXH Tuy Đức đã thực hiện giải ngân những khoản vay đầu tiên chương trình cho vay  vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ. Tổng số tiền giải ngân là 80 triệu đồng cho 02 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số để thực hiện xây mới nhà ở với mức vay 40 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay 180 tháng.​

Cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ là một trong những chính sách quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030, hướng tới việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân chung của địa phương so với bình quân chung cả nước. Để triển khai thực hiện kịp thời, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuy Đức đã chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đồng thời phối hợp với các phòng ban có liên quan của huyện, với UBND các xã, tổ chức hội nhận uỷ thác và tổ Tiết kiệm và vay vốn tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh tuyền truyền Nghị định 28/2022/NĐ-CP kịp thời đến với nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Đức sẽ tiếp tục triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, thực hiện có hiệu quả Nghị định 28/2022/NĐ-CP, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
48 NĂM GIẢI PHÓNG GIA NGHĨA – ĐẮK NÔNG
Cháo mừng thành lập đảng bộ tỉnh

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

🇻🇳Chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng Gia Nghĩa – Đắk Nông (23/3/1975 – 23/3/2023)