Thứ bảy, 03/06/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và 4 tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác phối hợp giám sát tại phiên giao dịch và kiểm tra hoạt động nhận ủy thác của hội đoàn thể cấp xã.

Ngân hàng CSXH Chia sẻ:

Trong những năm qua, hoạt động ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) huyện qua 4 tổ chức chính trị – xã hội gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh đã thực sự mang lại hiệu quả trong hoạt động quản lý và cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Đến 31/3/2023 tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt 505.294 triệu đồng.  

           Đến nay dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội chiếm trên 99,8% tổng dư nợ cho vay tại Ngân hàng CSXH huyện.

Để công tác quản lý và cho vay thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt hiệu quả, ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách, Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và cho vay vốn trên địa bàn các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác theo đúng Văn bản liên tịch và Hợp đồng ủy thác đã ký kết với Ngân hàng CSXH huyện, quản lý và chỉ đạo các Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng, hội, đoàn thể cấp xã thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xử lý những trường hợp hộ vay chây ỳ, bán tài sản bỏ đi nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng.

Đến nay, toàn huyện có 184 Tổ Tiết kiệm và vay vốn với 8.669 khách hàng đang còn dư nợ. 100% tổ có số dư tiền gửi tiết kiệm với số tiền là 21.244 triệu đồng, tăng 1.570 triệu đồng so với 31/12/2022. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý dư nợ nhận ủy thác tại các Tổ Tiết kiệm và vay vốn nên 98% Tổ TK&VV được xếp loại tốt, khá, tổ xếp loại trung bình giảm so với cuối năm. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp đã khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong công tác quản lý và cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, ban hành văn bản chỉ đạo các bộ phận liên quan như: Công an, Tư pháp, Hộ tịch, Địa chính,… dừng tất cả các thủ tục về cắt hộ khẩu, sang nhượng tài sản của tổ chức, cá nhân có vay vốn tại Ngân hàng CSXH huyện cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Đồng thời đề xuất, kiến nghị Ngân hàng CSXH huyện có giải pháp hỗ trợ và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện phối hợp với NHCSXH huyện giám sát giao dịch tại xã

Để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trong công tác quản lý và cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực hiện cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách tại các hộ vay,… trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các phiên giao dịch và các Tổ TK&VV, chú trọng công tác kiểm tra việc sử dung vốn sau cho vay, kiểm tra xử lý các trường hợp hộ vay có nợ quá hạn, lãi tồn đọng cao, những hộ vay bán đất bỏ đi nhằm kịp thời xử lý và thu hồi nợ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách với Ngân hàng CSXH huyện./.

Nguồn tin: Ngân hàng CSXH
Ứng dụng DakNong-C
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023
phòng dịch covid-19

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão! Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023)!