Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức giải ngân cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính Phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế và triển khai Nghị Quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; Quyết định số 09/2022 ngày 04/04/2022 của Thủ tường Chính Phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Để triển khai chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện một cách kịp thời, mang lại hiệu quả cho đối tượng thụ hưởng, ngày 29/4 ngay sau khi có quyết định giải ngân vốn trên toàn quốc, Ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức tổ chức giải ngân thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Mức vay vốn tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên trong thời gian không quá 36 tháng, lãi suất cho vay 1,2%/năm.

Theo đó, học sinh, sinh viên gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo tiêu chuẩn hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19  thuộc diện được vay vốn. Học sinh, sinh viên không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức cũng được nhận hỗ trợ này. Về thủ tục, đại diện gia đình của học sinh, sinh viên đứng tên vay và giao dịch với Ngân hàng CSXH. Trường hợp học sinh, sinh viên đủ 18 tuổi thì được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàngCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở. Mục đích vay vốn là để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số, thiết bị thu thanh. Trong sáng ngày 29/4/2022 ngân hàng chính sách đã giải ngân cho 42 hộ vay với số tiền 420 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Lắm – cán bộ Ngân hàng CSXH huyện cho biết: “Để triển khai kịp thời gói vay cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuy Đức đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ngân hàng CSXH tỉnh, thường xuyên chỉ đạo cán bộ phối hợp với các cơ quan đơn vị, các địa phương triển khai NQ đến với người dân, đến từng thôn, từng tổ vay vốn. Triển khai rà soát trực tiếp đến từng đối tượng thụ hưởng. Với mong muốn người dân cũng như các đối tượng thụ hưởng được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn của Chính phủ đảm bảo an sinh xã hội”. Chị Trần Thị Hoa – Thôn 01, xã Quảng Tâm chia sẻ:  “Tôi được biết đến chương trình vay vốn này thông qua Tổ tiết kiệm vay vốn của xã. Thông qua chương trình vay vốn này, giúp cho con em gia đình chúng tôi có điều học tập online. Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.”

Việc hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua sắm thiết bị học tập là chính sách có tính thiết thực, góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao trình độ dân trí và phát triển nguồn lực cho đất nước./.

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)