Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

NGƯỜI DÂN TUY ĐỨC SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN

Nguyễn Chiến Chia sẻ:

Thời gian qua nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức, nhiều hộ dân được sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay cảu ngân hàng từng bước cải thiện cuộc sống. Theo đó từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tuy Đức đã thành lập 6 điểm giao dịch đặt tại các xã trên địa bàn huyện, niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay; công khai danh sách hộ vay vốn trên địa bàn… Qua đó, hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch đã dần đi vào nề nếp ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch vay vốn, trả lãi, tiết kiệm, trả nợ của hộ nghèo, các đối tượng chính sách và tăng cường việc quản lý giám sát của cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác thực thi chính sách những ưu đãi của Nhà nước trên địa bàn.

Với các giải pháp hiệu quả khác nhau tổng nguồn vốn thực hiện đến 31/12/2021 ước đạt 485,060 tỷ đồng tăng 70,476 tỷ đồng so với 31/12/2020, tỷ lệ tăng 16%. Chất lượng tín dụng được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn triển khai các giải pháp, quản lý, mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình ủy thác vốn vay qua các tổ chức hội giúp cho việc bình xét hộ vay vốn được công khai, dân chủ, bảo đảm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cũng thông qua ủy thác vốn vay, đối tượng thụ hưởng tiếp cận vốn dễ dàng và việc quản lý, sử dụng vốn vay bảo đảm an toàn, hiệu quả hơn. Ngoài ra, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch bệnh COVID-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác nắm bắt mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc cho vay bổ sung, giúp người dân sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Với những kết quả trên đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Tuy Đức cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội, vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả; góp phần đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn./.

Nguồn tin: Nguyễn Chiến
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)