Thứ năm, 21/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Niêm yết công khai thủ tục hành chính góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn

Hồng Hoa Chia sẻ:

     Cải cách thủ tục hành chính bao gồm nhiều nội dung cụ thể, trong đó việc niêm yết công khai, các quy định, thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng của công tác này.

     Niêm yết công khai thủ tục hành chính là một biện pháp để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện quy định TTHC, đưa các quy định TTHC đi vào cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện TTHC và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Xác định rõ ý nghĩa của công tác niêm yết công khai TTHC, triển khai công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Tuy Đức xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc để bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Đến nay công tác niêm yết công khai TTHC trên địa bàn đã được hầu hết các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, tuy nhiên chất lượng của công tác này lại chưa được đồng đều. Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị thì việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, việc niêm yết công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC là hình thức công khai bắt buộc. Việc công khai, minh bạch các TTHC tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của nhân dân, các tổ chức, cá nhân thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời các cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan thực hiện niêm yết có thể niêm yết công khai TTHC trên bảng theo một hoặc nhiều hình thức như: bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động.

     Làm tốt công tác niêm yết công khai TTHC, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện TTHC. Đây cũng là một giải pháp nhằm góp phần giảm phiền hà, nhũng nhiễu; đồng thời, tăng được tính giám sát của người dân với các cơ quan công quyền trong quá trình giải quyết TTHC, một trong những quyền lợi thiết thực của mọi cá nhân, tổ chức./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)