image banner
Phòng tài chính kế hoạch

Vị trí và chức năngNhiệm vụ và quyền hạn
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính – ngân sách, quy hoạch trên địa bàn huyện;
kế hoạch và đầu tư; đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã; tổng hợp và thống
nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư
nhân theo quy định của pháp luật.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ
đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công
chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và
Đầu tư.

1 Nguyễn Hữu Lực Trưởng phòng 0888.448567
2 Nguyễn Văn Vui Phó Trưởng phòng
3 Lê Tử Anh Cán sự
4 Đặng Văn Xuân Chuyên viên
5 Hà Thị Hải Lý Kế toán viên
6 Lê Viết Thành Cán sự
7 Mạnh Thị Thanh Tâm Cán sự

Đắk Nông 31° - 34° icon
image advertisement
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 160
  • Tất cả: 11,003