Thứ bảy, 23/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Phụ nữ Tỉnh và Huyện tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ phụ nữ cơ sở

Hồng Hoa Chia sẻ:

Nhằm nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ hội cơ sở. Trong 3 ngày  từ 03-05 tháng 12. Hội LHPN huyện Tuy Đức đã mở 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ hội ở cơ sở năm 2020. Tham gia các lớp tập huấn có 59 chị là phụ nữ trong toàn huyện.

Trong đợt tập huấn các chị được theo dõi các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác Phụ nữ. Hệ thống tổ chức Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam. Một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

Bên cạnh những kiến thức về lý luận các học viên còn được tham gia thực hành các hoạt động của Hội tại các chi hội cơ sở. Nội dung các bài giảng là kiến thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ công tác phụ nữ. Với tinh thần giảng dạy và học tập nghiêm túc các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về Hội LHPNVN.

Qua các nội dung hoạt động thực tiễn tại chi hội phụ nữ cơ sở các học viên đã được trao đổi, thảo luận qua đó đã nắm chắc nghiệp vụ cơ bản về công tác phụ nữ, biết tổ chức các hoạt động của Hội từ đó tạo niềm tin cho cán bộ, Hội viên Hội LHPN khắc phục những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội. Giúp các đồng chí nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong vào việc phát triển KTXH của địa phương góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)