Thứ sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Quảng Tâm xây dựng hành chính giai đoạn 2011 – 2020

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện cải cách hành chính tại Quảng Tâm. Thực hiện cải cách hành chính là minh chứng điển hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: “Phát huy sức mạnh toàn dân – Đẩy mạnh cải cách hành chính, để Quảng Tâm ngày một phát triển”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020.

thực hiện cải cách hành chính sau 10 năm tại xã đã từng bước đột phá, làm thay đổi rõ nét chất lượng cải cách thủ tục cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ của cơ quan Nhà nước, tạo sự tin tưởng của tổ chức, nhân dân do có sự kiểm soát, đôn đốc, khách quan, chính xác, tin cậy hơn so với mô hình “một cửa” độc lập. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tổ một cửa của UBND xã Quảng Tâm thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về: hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công. Đặc biệt, tổ một cửa của xã còn là đầu mối tập trung quản lý việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC ngay tại địa phương cho mọi người dân và doanh nghiệp. Nhìn chung, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã đã đi vào nề nếp, tiết kiệm được thời gian cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc tại UBND xã. Các thủ tục hành chính được giải quyết theo đúng quy trình, quy định và thời gian.

Thực hiện phương châm hành động: “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC; thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC; từ đó đánh giá kết quả, hiệu quả công tác. Theo đó, 10 năm qua bộ phận một cửa của Quảng Tâm trực tiếp đóng góp công sức vào hệ thống thông tin “một cửa” “một cửa liên thông”. Nên đã tiếp nhận và giải quyết 18.685 hồ sơ. Trong đó, có 2,262 hồ sơ đã giải quyết sớm hạn, 16,375 hồ sơ đúng hạn; có 21 hồ sơ quá hạn. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính xã đã xây dựng quy trình liên thông 281 thủ tục hành chính giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC; Hoàn thành việc tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực SSO giữa phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến và “một cửa” điện tử liên thông của huyện và tỉnh với hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia để đồng bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Cùng với kết quả trên, công tác tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới giao dịch được cán bộ tổ một cửa của UBND xã chủ động phối hợp thực hiện được duy trì và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế văn hóa công sở.

Khẳng định sự ưu việt của mình qua thực tiễn hoạt động, thủ tục văn phòng hành chính công của xã đã, đang hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Tuy Đức là chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước và người dân, tổ chức theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy Quảng Tâm ngày một phát triển./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)