Thứ năm, 05/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Quảng Trực đẩy mạnh cải cách hành chính

Hồng Hoa Chia sẻ:

Cải cách hành chính được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cải cách hành chính ở cấp xã còn gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Quảng Trực, lãnh đạo UBND xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân và tổ chức thông qua bộ phận một cửa; trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về cơ chế một cửa…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của địa phương còn nhiều vướng mắc, như: thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn, tổ một cửa chưa có đủ trang thiết bị để các đồng chí ngồi ngay phòng tiếp dân, một số người dân đến thực hiện thủ tục hành chính chưa hiểu được thủ tục hành chính tại địa phương nên đã phần nào làm ảnh hưởng đến công việc của tổ một cửa liên thông. Cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của xã còn phải ngồi làm việc những phòng riêng biệt làm bất tiện cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó đội ngũ này đôi lúc phải kiêm nhiệm nhiều việc, do đó ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chất lượng rà soát các quy định hành chính. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính còn hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành tại địa phương vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu. Song song với mặt tích cực, công tác cải cách hành chính tại Quảng Trực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức tuy được nâng lên nhưng còn chưa đồng đều, việc bố trí cán bộ, công chức còn kiêm nhiệm vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, nên việc thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao. Việc đầu tư kinh phí bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Các phần mềm ở Quảng Trực đang sử dụng hay bị lỗi, nhất là lĩnh vực đất đai, nhưng lại chưa được khắc phục kịp thời dẫn đến khó khăn trong khâu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Việc theo dõi, lưu trữ trong khâu thực hiện liên thông thủ tục về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi giữa 3 ngành chưa thống nhất với nhau… Với những hạn chế, khó khăn được mà Quảng Trực đang gặp phải, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của địa phương trong thực hiện cải cách hành chính thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin cho xã; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính… góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài huyện hoạt động, huyện Tuy Đức tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)