Thứ tư, 27/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

QUẢNG TRỰC SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ

Hồng Hoa Chia sẻ:

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở đang được Đảng bộ huyện Tuy Đức tập trung thực hiện theo đúng quy định.

Theo ông Đoàn Hồng Quân – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong những ngày gần đây công tác gấp rút hoàn thành để bước vào kỳ Đại hội Đảng bộ xã được xã Quảng Trực đẩy mạnh. Theo đó mọi hoạt động của địa phương đều diễn ra khẩn trương và sẵn sàng cho kỳ đại hội. nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các khâu chuẩn bị như Báo cáo chính trị, đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm cấp ủy và hiện nay công tác trang trí khánh tiết đang được địa phương tiến hành một cách nhanh chóng. Dự kiến kỳ đại hội sẽ diễn ra ngày 2/6/2020. Bám sát vào sự hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thời gian qua Đảng bộ xã Quảng Trực đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ. Cùng với việc gấp rút hoàn thành nốt những phần việc cuối cùng, Đảng bộ xã Quảng Trực đang tập trung phát động các phong trào thi đua, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025…Được biết Đảng bộ xã Quảng Trực hiện có 191 đảng viên thuộc 19 chi bộ thôn bon và trường học. Bám sát vào sự chỉ đạo của huyện, trong tháng 1/2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ đã bầu các đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới, bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Xác định công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy xã Quảng Trực đã tập trung xây dựng kế hoạch. Ban hành Quyết định thành lập 4 tiểu ban bao gồm tiểu ban nhân sự, văn kiện, hậu cần khánh tiết và tiểu ban bảo vệ. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành thường xuyên bám sát cơ sở để hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị phương án nhân sự theo đúng quy định. Đến nay, Đảng ủy xã đã tổ chức 4 hội nghị thông qua, lấy ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị. Xây dựng phương án nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành khóa mới theo quy trình 5 bước với 15 đồng chí. Đồng thời phát động các phong trào thi đua, lựa chọn các công trình để lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ xã.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trực nhiệm kỳ 2020 – 2025 cơ bản đã hoàn thành. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã Đăk Buk So, Đảng bộ Quảng Trực huyện Tuy Đức dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 02/06/2020 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và xây dựng nghị quyết cho nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nguồn tin: Hồng Hoa
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)