Chủ nhật, 01/10/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025.

Phạm Thị Kế Chia sẻ:

Để đảm bảo các danh mục dự án thu hút đầu tư về lĩnh vực du lịch của Huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của Tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức rà soát, đề xuất một số danh mục, dự án kêu gọi đầu tư về du lịch của địa phương, giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau:

1. Khu du lịch Thác Đăk Buk So; Thôn 6, xã Đăk Buk So.

2. Khu du lịch Hồ Doãn Văn; Thôn Doãn Văn, xã Đăk R’Tih.

3. Trùng tu điểm di tích lịch sử bia Henry Maitre; Thôn Tuy Đức, xã Đăk Buk So.

4. Trùng tu khu di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồn Bu Prăng Bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực.

5. Đầu tư Cụm Di tích lịch sử các điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp do N’Trang Lơng lãnh đạo, Đồn Bu mêra, Thôn 8, xã Đắk Buk So và Bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm.

Nguồn tin: Phạm Thị Kế
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)