Thứ năm, 28/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tài liệu họp 9 tháng đầu năm 2022

Văn phòng HĐND-UBND Chia sẻ:

STT Nội dungLink tải
1Giấy mời họpTải tại đây
2Dự thảo Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng tháng 9, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022File Word: Tải tại đây
File PDF: Tải tại đây
Phụ lục đính kèm Dự thảo báo cáoTải tại đây
3Bảng tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện giao cho các phòng, ban trong 9 tháng đầu năm 2022 Tải tại đây
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

Chưa có bài viết liên quan!

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)