Thứ sáu, 29/09/2023
Chào mừng bạn đến với trang thông tin điện tử huyện Tuy Đức

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)

Tập trung mọi nguồn lực để triển khai kịp thời, hiệu quả, minh bạch, đúng đối tượng hưởng thụ các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Trung tâm VHTTTT Chia sẻ:

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tuy Đức đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện cho vay kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Tuy Đức đã tích cực tham mưu cho Ban đại diện Ngân hành CSXH  ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện và các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã và thôn, bon; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền trong các buối giao dịch xã,… đến nay đã triển khai chương trình cho vay gồm: Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo NĐ100, NĐ49; cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo QĐ09; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo QĐ11. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCS huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng; chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) để triển khai và xác định đối tượng vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và đúng quy định của Nhà nước; đặc biệt là phối hợp với cơ quan liên quan rà soát các khách hàng xin vay mua Nhà ở xã hội theo thông báo của Sở xây dựng, rà soát việc tham gia đóng BHXH bắt buộc đối với các lao động có nhu cầu vay vốn Giải quyết việc làm cho người lao động.

Từ ngày 27/4/2022 đến nay tổng nguồn vốn từ Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ giao cho đơn vị là 10 tỷ đồng, trong đó vốn vay giải quyết  việc làm 4 tỷ đồng, HSSV mua máy tính và thiết bị học tập là 4 tỷ đồng, nhà ở xã hội 1.5 tỷ đồng, cho vay cơ sở mầm non ngoài công lập 500 triệu đồng. Tính đến 31/8/2021 đơn vị giải ngân được 8.980 triệu đồng cụ thể: Chương trình cho vay giải quyết việc làm 4 tỷ đồng cho 80 khách hàng vay vốn, tập trung đối tượng về quê sinh sống, phát triển kinh tế ổn định đời sống do ảnh hưởng của dịch bệnh; chương trình nhà ở xã hội đã giải ngân được 700 triệu đồng, cho 02 khách hàng vay mới; chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính 4.000 triệu đồng cho 400 học sinh, sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập; cho vay cơ sở mầm non ngoài công lập 280 triệu đồng. cho 03 cơ sở mầm non.

Để các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch, Ngân hàng Chính sách Xã hội  huyện đang tiếp tục tích cực phối hợp với UBND các xã, các đơn vị nhận ủy thác và các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng chính sách; đồng thời kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để Nhân dân và các đối tượng được thụ hưởng chính sách hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nhằm phục vụ tốt cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội./.

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT
Kỷ niệm 20 Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông  (01/01/2004 – 01/01/2024)
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)
Ứng dụng DakNong-C

           Bản đồ

           Học tập Bác

           truy cập nhanh

           Liên kết

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945-19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2023)